Ddr. Tina Šegota

Speciality

Tina Šegota je izvanredna profesorica na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru. Ima dva doktorata, jedan iz tržišnih komunikacija koji je završila 2017. na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilišta u Ljubljani i jedan iz turizma koji je završila 2023. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Tina se pridružila Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru 2021. godine, u sklopu stipendije Ad Futura. U to vrijeme i od 2017. radila je kao viša predavačica oglašavanja i tržišnih komunikacija na Sveučilištu Greenwich u Londonu.
Tina je postala prepoznata kao istraživačica turizma, usmjerena na kvalitetu života stanovnika i djece u turističkim destinacijama. Istodobno se bavi istraživanjem oglašavanja i tržišnih komunikacija u turizmu. Osim toga, Tina vodi nekoliko interdisciplinarnih projekata s autorima iz područja ekonomije, sporta, marketinga i sociologije koji dolaze iz različitih zemalja poput Hrvatske, Slovenije, Srbije, Novog Zelanda, Sjedinjenih Država, Španjolske, Austrije i Turske.
Od 2016. godine objavila je više od 20 znanstvenih radova, koji uključuju znanstveno-istraživačke članke, poglavlja u knjigama i uvodnike. Tina je nagrađivana akademkinja s istraživačkim i predavačkim iskustvom u marketingu i turizmu diljem svijeta. Dobitnica je mnogih međunarodnih akademskih nagrada, uključujući nagradu Emerald Literati i nagradu za najbolji rad. Članica je uredništva International Journal of Tourism Cities kao urednica teme za kvalitetu života, što znači da značajno utječe na stvaranje znanstvene literature koja rasvjetljava kvalitetu života u turističkim gradovima.
Tijekom svog mandata na Sveučilištu Greenwich, Tina je postala zamjenica voditelja BA programa oglašavanja i digitalnih marketinških komunikacija, najvećeg programa oglašavanja u UK-u i drugog najboljeg u Londonu.
Pozvana je kao predavač na doktorskoj radionici OECD Akademije i UNESCO UNITWIN konferenciji, a na međunarodnoj konferenciji ToSEE u Opatiji u svibnju 2023. godine održala je uvodno izlaganje o djeci kao pokretačkoj snazi ​​održivog turizma.
Tina je glavna istraživačica u projektu Osnaživanje djece u turizmu koji je Agencija za istraživanje in inovacije Republike Slovenije odabrala za financiranje u razdoblju 2023.-2026. Projekt uključuje mnoge vrsne istraživače s Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.

https://www.ft.um.si/en/about-us/organisation/segota-tina_en/

Tina Šegota is an Associate Professor at the Faculty of Tourism of the University of Maribor. She has two doctorates, one in marketing communications, which she completed in 2017 at the Faculty of Social Sciences of the University of Ljubljana, and one in tourism, which she completed in 2023 at the Faculty of Economics of the University of Ljubljana. Tina joined our faculty in 2021, visiting as part of the Ad Futura scholarship. During this time and since 2017, she worked as a senior lecturer in advertising and marketing communications at the University of Greenwich in London.
Tina became recognized as a tourism researcher focused on the quality of life of residents and children in tourist destinations. At the same time, she also researches advertising and marketing communications in tourism. In addition, Tina leads several interdisciplinary projects with authors from the fields of economics, sports, marketing, and sociology, who come from different countries, such as Croatia, Slovenia, Serbia, New Zealand, the United States, Spain, Austria, and Turkey.
Since 2016, she has published more than 20 research papers, which include scientific research articles, book chapters, and editorials. Tina is an award-winning academic with research and teaching experience in marketing and tourism worldwide. She is the recipient of many international academic awards, including the Emerald Literati Award and the Best Paper Award. She serves on the editorial board for the International Journal of Tourism Cities as a theme editor for the quality of life, which means that she has a significant influence on the creation of scientific literature that sheds light on the quality of life in tourist cities.
During her tenure at the University of Greenwich, Tina became Deputy Head of the BA Advertising and Digital Marketing Communications program, the UK’s largest advertising degree program and the 2nd best in London.
She was invited as a speaker at the doctoral workshop of the OECD Academy and the UNESCO UNITWIN conference, and at the international conference ToSEE in Opatija in May 2023, she gave a keynote speech on children as the driving force of sustainable tourism.
Tina is the principal investigator in the project of empowering children in tourism, which was selected for funding by the Agency for Research and Innovation of the Republic of Slovenia in the period 2023-2026. The project includes many excellent researchers from the Faculty of Tourism of the University of Maribor and the Faculty of Economics of the University of Ljubljana.

All session
by Ddr. Tina Šegota

imate pitanja,
kontaktirajte nas! +385- 916130581

ili pošaljite poruku info@sinjtourismforum.com

newsletter

International Sinj Tourism Forum 2024. Croatia

Angelus Komunikacije, obrt za usluge, vl. Marija Knežević Gusić

Alkarsko trkalište 28, 21230 Sinj

OIB: 06038196599

IBAN: HR3423600001102660353

SWIFT BIC: ZABAHR2X

Phone: +385 91 613 0581

Email: info@angelus-komunikacije.com

Copyright © 2023. All Rights Reserved – Sinj Tourism Forum – Web design Angelus komunikacije