Renata Tešija

Speciality

Diplomirala je na studiju Poslovnog upravljanja na sveučilištu Lynchburg u Virginiji, SAD te na studiju Turizam i hotelijerstvo na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Zadnjih pet godina zaposlena pri Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije na nizu projekata  vezanih za posebne oblike turizma s fokusom na prezentaciju i interpretaciju kulturne i prirodne baštine.  Autorica  je i voditeljica projekta Dalmacija storytelling destinacija i koordinatorica  EU projekta Skriveni habitati i projekta Skrivena Dalmacija, a koji su javnosti poznatiji kroz Centar za posjetitelje u Dugopolju.

imate pitanja,
kontaktirajte nas! +385- 916130581

ili pošaljite poruku info@sinjtourismforum.com

newsletter

International Sinj Tourism Forum 2024. Croatia

Angelus Komunikacije, obrt za usluge, vl. Marija Knežević Gusić

Alkarsko trkalište 28, 21230 Sinj

OIB: 06038196599

IBAN: HR3423600001102660353

SWIFT BIC: ZABAHR2X

Phone: +385 91 613 0581

Email: info@angelus-komunikacije.com

Copyright © 2023. All Rights Reserved – Sinj Tourism Forum – Web design Angelus komunikacije